Roulette fusk

Genom tiderna så har det funnits otaliga sätt som spelare har försökt sig på att fuska i Roulette på. Att försöka räkna ut ett sätt att fuska i Roulette verkar till och med ha blivit en sport bland spelare över hela världen. Det är inget fel på fantasin eller uppfinningsrikedomen när det gäller Roulettefusk. Snarare är det så att det ständigt kommer nya intressanta sätt att kunna fuska i Roulette på för att på så sätt försöka skaffa sig ett övertag gentemot casinot.

Spelarfusk i Roulette
Man har genom tiderna kunnat se tre sätt varpå spelare har försökt fuska i Roulette. Dels genom att manipulera kulan, dels genom att manipulera hjulet och dels genom att fokusera på insatserna. De två första sätten kan vara svårt att klara av utan att samarbeta med dealern eller någon annan ur casinots personal. Manipulationen har då skett exempelvis genom att använda sig av magneter på Rouletthjulet eller genom att göra hål på Roulettekulan så att den lättare åker dit man vill ha den. Det tredje sättet har däremot visat sig fungera ganska så bra förut, innan man började att filma alla spelbord och även ha casinopersonal utspridda runt omkring på casinot. Att mixtra med insatserna kunde nämligen vara ganska lönsamt just eftersom allas ögon, även dealerns, är riktade mot kulan och hjulet när det är precis på väg att stanna, inte mot bordet med satsningarna. Därför har man enkelt kunna flytta sina satsningar utan att någon sett.

Casinofusk i Roulette
Man kanske tror att det är bara spelarna som har något att vinna på Roulette fusk, men så är förstås inte fallet. Det är många gånger som man har kunnat se att ett casino har försökt sig på att fuska i Roulette för att få större fördel och ett övertag gentemot spelarna. Vid sådana tillfällen handlar det nästan alltid om manipulation av hjulet och/eller av kulan. Exempelvis så är ovala hjul istället för runda ett tydligt exempel på detta. Ett annat exempel är när dealern har haft en spak under bordet varpå han skulle kunna strypa hjulets hastighet för att få kulan att hamna på nollan. Man har också använt sig av magneter för att få kulan att lättare rulla till önskat fack.