Roulette bordet

För att kunna spela Roulette så krävs det att man har ett Roulettebord med ett Rouletthjul. Förut var Rouletthjulet stående bredvid bordet, men numera har de flesta Roulettebord själva hjulet integrerat så att det är ett liggande hjul. På Roulettebordet finns också alla de satsningar som man kan göra markerade och det är också där man lägger sina satsningar. Alla spelare har varsin färg på sina spelmarker så att man enkelt kan se vilken spelare som lagt vilken satsning och vilka spelare som vunnit när det vinnande numret visas.

Enstaka nummer, rader och kolumner
På ett Roulettebord kan man alltså se alla de satsningar som man kan göra. Där finns förstås alla de siffror mellan noll och trettiosex som finns på ett Rouletthjul. Siffrorna är placerade i kronologisk ordning med nollan eller nollorna allra högst upp och sedan resten av siffrorna placerade i rader om tre och tre. I Europeisk Roulette finns det bara en nolla på Rouletthjulet och då återfinns den nollan högst upp på Roulettebordet bland de satsningar man kan göra. I Amerikansk Roulette finns det däremot två sådana fack på hjulet, nämligen en vanlig nolla och en dubbelnolla. Spelar man Amerikansk Roulette så återfinns båda nollorna högst upp bland satsningarna. Direkt efter nollorna kommer alltså numren 1, 2 och 3. Därefter kommer raden med nummer 4, 5 och 6 och så vidare. Eftersom numren är indelade i rader om tre och tre så kan man också satsa på en grupp av tre nummer genom att välja en rad att satsa på. Då satsar man på alla de nummer som ingår i den aktuella raden. Eftersom det är tre nummer på varje rad så innebär det också att det blir 12 kolumner av nummer och även detta kan man satsa på. Väljer man att satsa på en speciell kolumn så väljer man att satsa på alla de 12 nummer som ingår i just den kolumnen.

Övriga satsningar
Förutom att satsa på enstaka nummer, rader eller kolumner så kan man också göra andra satsningar och självklart finns också de markerade på Roulettebordet. Man kan till exempel satsa på rött eller svart, liksom på udda eller jämnt.